Chính sách bảo hành

1. Giá trị bảo hành:

Các sản phẩm điện tử có giá trị từ 800.000đ trở lên sẽ nhận được quyền lợi bảo hành tại GAGO

2. Thời hạn bảo hành: 1 tháng

Thời điểm bảo hành được quy định trong giấy bảo hành GAGO cung cấp cho khách hàng tại thời điểm mua hàng

3. Điểu khoản bảo hành:

Bảo hành cho tất cả các lỗi ẩn tỳ của sản phẩm, làm cho sản phẩm không vận hành, không hoạt động được đúng quy cách

4. Loại trừ bảo hành: sản phẩm sẽ không được bảo hành trong trường hợp

  • Sản phẩm bị hỏng do người mua làm rơi vỡ trong quá trình sử dụng
  • Sản phẩm bị hỏng do hành vi phá hoại của người mua
  • Sản phẩm bị móp méo, biến dạng, ngấm nước

5. Quyền lợi bảo hành:

Khách hàng mang sản phẩm tới GAGO, sau khi nhân viên của GAGO kiểm tra nếu đúng sản phẩm rơi vào điều khoản bảo hành thì GAGO sẽ thực hiện quyền lợi bảo hành cho quý khách hàng:

  • Sửa chữa sản phẩm cho quý khách hàng và giao lại cho khách hàng trong vòng 48h
  • Nếu sản phẩm không thể khắc phục, GAGO đổi lại sản phẩm mới cho khách hàng trong vòng 72h