Hướng dẫn đặt hàng trực tuyến

Đặt hàng trực tuyến tại GAGO theo các bước sau:

1. Chọn sản phẩm, bấm vào nút đặt hàng

 

 
2. Kiểm tra Giỏ hàng và nhấn vào thanh toán :
 

3. Điền đủ thông tin của bạn, đơn hàng đuợc chuyển tới bộ phận bán hàng để xử lý, chậm nhất trong vòng 24h :